Polityka prywatności

Polityka prywatności witryny www.mediasam.pl formułuje zasady gromadzenia, wykorzystywania i przetwarzania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez firmę:
Yoer Adrian Kazer, ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan.

Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić odpowiednie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym, czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

Dane osobowe wymagane w przypadku dokonywania zakupów i rejestracji w sklepie www.mediasam.pl w celu realizacji zamówienia:

 • imię i nazwisko,
 • adres zameldowania,
 • adres do wysyłki, jeśli jest inny niż adres zameldowania,
 • e-mail,
 • numer telefonu,
 • dane do faktury w przypadku chęci jej otrzymania

 

Przetwarzanie danych osobowych odbywa się zgodnie z RODO

Od 25 maja 2018 roku obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które wprowadza nowe zagadnienia z zakresu praw Klientów.

1. Kto jest Administratorem Państwa danych osobowych?

Administratorem Państwa danych osobowych jest firma Yoer Adrian Kazer ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan NIP 698-154-66-40, REGON 301188692.

Dane kontaktowe:
tel. 65-614-16-9665-614-16-82
e-mail: sklep@mediasam.pl
Adres korespondencyjny: Yoer Adrian Kazer ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan

 

2. Kto jest inspektorem ochrony Państwa danych osobowych?

Inspektorem Państwa danych osobowych jest firma Yoer Adrian Kazer ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan NIP 698-154-66-40, REGON 301188692.

Dane kontaktowe:
tel. 65-614-16-9665-614-16-82
e-mail: sklep@mediasam.pl
Adres korespondencyjny: Yoer Adrian Kazer ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan

 

3. W jakich celach przetwarzamy Państwa dane?

Państwa dane przetwarzamy na podstawie art. 6 ust. 1 RODO w związku z wyrażeniem przez Państwa zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji złożonego zamówienia, wystawienia faktury oraz udzielenia gwarancji na zakupiony produkt, a także z uwagi na fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której są Państwo stroną oraz do podjęcia działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy.

Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych osobowych: imię, nazwisko, adresy podane w trakcie składania zamówienia, dane przekazane w celach wystawienia faktury,  adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego. Dane te były pozyskane w wyniku przeprowadzonych czynności cywilno-prawnych, zapytań ofertowych lub korespondencji z naszą firmą z dniem przeprowadzenia w/w czynności.

Dane te przechowywane są przez okres świadczenia usługi w postaci zobowiązania gwarancyjnego udzielonego na zakupiony przez Państwa produkt.

Jeśli wyraziliście Państwo zgodę na zapis do newslettera, Państwa e-mail będzie wykorzystywany w celach dostarczania Państwu aktualnych ofert przez www.mediasam.pl

4. Kto jest odbiorcą Państwa danych osobowych?

Dane osobowe niezbędne do dostarczenia zamówionych przez Państwa produktów pod wskazany adres przekazujemy wybranej przez Państwa firmie spedycyjnej w celu realizacji zamówienia. W/w dane przekazywane są również do biura rachunkowego w celu wypełnienia obowiązków podatkowych.

 

5. Jakie mają Państwo prawa?

Podanie danych osobowych jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji wyżej wymienionych celów. Mają Państwo prawo dostępu do danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu oraz prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku chęci skorzystania z powyższych praw wystarczy się z nami skontaktować. Jesteście Państwo również uprawnieni do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego (tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub organu będącego jego następcą).

 

 

Informujemy, że witryna www.mediasam.pl używa plików cookies.

Pliki cookies to pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu (komputer, smartfon, tablet), na którym zainstalowana jest przeglądarka internetowa, za pomocą której użytkownik przegląda strony internetowe www.mediasam.pl. Pliki te pozwalają na prawidłowe wyświetlanie zawartości przedstawianych ofert. Tożsamość użytkownika stron www.mediasam.pl nie jest ujawniana za pomocą plików cookies.

Pliki cookies tzw. "ciasteczka" wykorzystywane są w celu:

a) dostosowania zawartości stron www.mediasam.pl do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania z tych stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,

b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości,

c) utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi ponownie logować się na każdej podstronie serwisu,

Użytkownik przeglądając strony www.mediasam.pl wyraża zgodę na używanie plików cookies przez fakt zezwalania na obsługę tych plików w konfiguracji przeglądarki internetowej.

Jeżeli użytkownik nie wyraża zgody na używanie plików cookies, powinien wyłączyć ich obsługę w przeglądarce internetowej lub zrezygnować z przeglądania stron www.mediasam.pl. W celu wyłączenia obsługi plików cookie należy zmienić konfigurację przeglądarki internetowej zgodnie z instrukcją obsługi użytkowanej przeglądarki.

Na urządzeniu użytkownika mogą być również zapisywane pliki cookie pochodzące z witryn internetowych podmiotów trzecich np. Facebook, Google, Informacje na temat plików cookies pochodzących z tych witryn można znaleźć na stronach internetowych należących do tych podmiotów.

Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem serwisu reklamodawców oraz partnerów.

 

Polityka Prywatności aplikacji mobilnej YOER


Data wejścia w życie: 19.09.2018 r.

 

 • 1 Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejsza Polityka Prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do realizacji usług świadczonych za pośrednictwem aplikacji mobilnej YOER (zwanej dalej „Aplikacją”) przez firmę Yoer Adrian Kazer.
 2. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administratorem danych osobowych jest firma Yoer Adrian Kazer z siedzibą przy ul. Bernardyńska 2, 64-000 Kościan, zarejestrowaną pod Numerem Identyfikacji Podatkowej NIP 698-154-66-40 wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 3. Użytkownikiem jest każda osoba fizyczna korzystająca z usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 4. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są przez Administratora w celu rejestracji w aplikacji oraz w celu korzystania z usług przez Użytkownika świadczonych w ramach aplikacji mobilnej.
 5. Niniejszym Użytkownik akceptuje zasady zawarte w Polityce Prywatności.

 • 2 Dane osobowe

 

Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że udostępnianie przez niego danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne, aby w pełni korzystać z aplikacji mobilnej YOER. Udostępnianie Administratorowi danych osobowych przez Użytkownika nastąpi po zaakceptowaniu Polityki Prywatności podczas rejestracji w aplikacji.

 1. Dane osobowe gromadzone podczas tworzenia konta YOER mogą zawierać takie informacje jak: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu komórkowego, pseudonim, zdjęcie profilowe.

 

 1. Zebrane zostaną informacje o urządzeniu użytkownika takie jak: model urządzenia, system operacyjny, unikalny identyfikator urządzenia, adres IP, numer wersji oprogramowania YOER, typ dostępu i model itp.

 

 1. Dane te mogą być potrzebne do kontaktowania się Użytkownika z Administratorem oraz do korzystania z pewnych funkcji Aplikacji.

 

 1. Dane te będą wykorzystywane wyłącznie w celu umożliwienia poprawnej, pełnej i sprawnej komunikacji pomiędzy Administratorem, a Użytkownikiem oraz realizacji niektórych funkcji Aplikacji.

 

 

 • 3 Dane nieosobowe

 

 1. Administrator zbiera dane statystyczne, które nie są identyfikowane z konkretnym Użytkownikiem. Oto niektóre z gromadzonych danych nieosobistych oraz sposób ich wykorzystywania:

- preferencje językowe, kod pocztowy, numer kierunkowy i strefę czasową Użytkownika, które są  uzupełniane przez Użytkownika po pobraniu aplikacji;

- po wyrażeniu zgody na udział w naszym Programie poprawy jakości obsługi Klienta, możemy gromadzić dane statystyczne dotyczące korzystania z funkcji produktów.
W przypadku nieprawidłowego zamknięcia lub awarii Administrator zbiera informacje dotyczące urządzenia mobilnego Użytkownika w celu zdiagnozowania problemu.

- dane geograficzne, które zbierane są w przypadku korzystania przez Użytkownika z usług lub funkcji opartych na informacjach o lokalizacji, np. wyszukiwanie lokalizacji, korzystanie z reklam, korzystanie z funkcji pogodowych, informacji dostępnych na podstawie map itp.;

- pliki cookies i inne pliki techniczne zbierane w celu poprawy jakości usług, np.
w zapisywaniu preferowanych ustawień językowych, wysyłaniu wiadomości e-mail
w czytelnym formacie, w celu ustalenia, czy wiadomości e-mail zostały otwarte, czy nie itp.

- adres IP, typ przeglądarki, język, źródło odniesienia, system operacyjny, data i godzina oraz dane o szybkości kliknięć. Podczas pierwszego użycia i aktywacji urządzenia YOER aplikacja może uzyskać unikalny kod identyfikacyjny urządzenia i przybliżone informacje geograficzne.

 

 

 • 4 Prawa i obowiązki Administratora

 

 1. Administrator zobowiązuje się przetwarzać dane osobowe Użytkownika zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000, zwaną dalej Ustawą) i innymi właściwymi przepisami o ochronie danych osobowych.
 2. Administrator zobowiązuje się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych od osób których one dotyczą, zapewnienia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych zapewniających bezpieczeństwo przetwarzanych danych osobowych, w szczególności uniemożliwiających dostęp do nich nieuprawnionym osobom trzecim lub ich przetwarzania z naruszeniem przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zapobiegających utracie danych osobowych, ich uszkodzeniu lub zniszczeniu.
 3. Dane osobowe Użytkownika będą przechowywane tak długo, jak będzie to konieczne do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji.
 4. Administrator ma prawo udostępniania danych osobowych Użytkownika: spółkom zależnym; stronom trzecim w przypadku sprzedaży im całości lub części swoich udziałów, lub w przypadku fuzji Administratora ze strona trzecią, lub nabycia udziałów w Spółce Administratora przez stronę trzecią; innym podmiotom trzecim, które zaakceptowały Politykę Prywatności, o ile Administrator zawarł z nimi umowę konieczną do realizacji przez Administratora usług świadczonych za pośrednictwem Aplikacji; właściwym organom, które zgłoszą konieczność udostępnienia danych osobowych w oparciu o odpowiednie podstawy powszechnie obowiązującego prawa.
 5. Dane osobowe będą udostępniane przez firmę Yoer Adrian Kazer wyłącznie w celu dostarczania i ulepszania produktów lub usług i nie będą udostępniane do użytku w celach marketingowych.

 

 • 5 Prawa i obowiązki Użytkownika

 

 1. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Użytkownik może w każdej chwili dokonać modyfikacji, zmiany, uzupełnienia lub usunięcia udostępnionych danych osobowych, za pośrednictwem narzędzi dostępnych w Aplikacji.
 3. W przypadku usunięcia przez Użytkownika danych osobowych, Użytkownik utraci możliwość korzystania z funkcji Aplikacji korzystających z tych danych.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w Polityce Prywatności, o czym poinformuje Użytkownika za pośrednictwem Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie wyrazi zgody na wprowadzone zmiany, zobowiązany jest trwale usunąć Aplikację ze swojego urządzenia mobilnego.
 5. Aby korzystać z aplikacji Użytkownik zobowiązuje się potwierdzić, że przeczytał i rozumie całą treść niniejszej Polityki Prywatności.

 

 • 6 Postanowienia końcowe

 

 1. Administrator oświadcza, że postara się zapewnić Użytkownikom wysoki poziom bezpieczeństwa w zakresie korzystania z aplikacji mobilnej YOER, nie ma jednak wpływu na zagwarantowanie pełnego bezpieczeństwa transmisji przez Internet. Wszystkie zdarzenia mające wpływ na bezpieczeństwo przekazu informacji należy zgłaszać na adres serwis@yoer.pl.
 2. W kwestiach nieuregulowanych niniejszą Polityką Prywatności, odpowiednie zastosowanie mają właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszej Polityki Prywatności z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 3. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Administrator, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa uprawniony jest do zmiany swojej nazwy (firmy), siedziby lub formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej, wraz z wynikającymi z tego tytułu zmianami numerów nadanych przez właściwe rejestry. W celu uniknięcia wątpliwości powyższe zmiany nie stanowią zmiany niniejszej Polityki Prywatności.